వీడియో కాల్ 95

By | December 27, 2020
telugu stories kathalu novels వీడియో కాల్ 95  "ఒసే నియమ్మా..., అటు చూడు..., లాయరుగాడు వాసుగాడితో ఏదో ముచ్చట పెడుతున్నాడు..., నేను వద్దంటే వాసుగాడి సంతకం ఫోర్జరీ చెయ్యమన్నావుగా???, ఇప్పుడు ఆస్తిని వాడి దెగ్గర నుండి లాక్కున్నాం అని వాసుకి తెలిసిందో???, మ్యాటర్ మాములుగా ఉండదు..., అస్సలే నాకొడుకు ఈ మధ్య నా మాట వినట్లేడు...., గుద్ద మూసుకుని అమెరికాలో ఉండరా బాబు అంటే వినకుండా చెప్పా పెట్టకుండా ఊడిపడ్డాడు నాక్కోడ్డుకు!!!!!", అని పళ్ళు కొరికాడు రామ్మోహన్.గజ్జున వణికిపోయి గుమ్మం వైపు చూసింది 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *