వీడియో కాల్ 88

By | December 8, 2020
telugu stories kathlu novels వీడియో కాల్ 88 ఏమోయ్ అనసూయా???, ఎక్కడా???, ఎక్కడున్నావు??", అని అడుగుతూ సామాను ఇంట్లో సర్దుతున్నాడు.అప్పుడే స్వామిజి గది నుండి బయటకి వచ్చిన అనసూయ...., "ఏవండీ..., స్వామిజి వారు వచ్చేసారు.., మన గదిలో ధ్యానం చేసుకుంటూ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు..., స్వామీజీకి కావాల్సినవి ఏమో కావాలంటేను మన కిరణ్ ఆ స్వామిజి శిష్యుడిని వెంటబెట్టుకుని మార్కెట్ కి తీసుకెళ్లాడు....", అని చెప్పింది."ఇంకొన్ని గంటల్లో ఎయిర్పోర్ట్ లో ఫ్లైట్ ఉంది అని తెల్సి కుడా స్వామిజి అల కులాసాగా విశ్రాంతి తీసుకోవడం ఏంటి ...?", అని షాక్ అయ్యాడు తొందరలో ఉన్న రామ్మోహన్రామ్మోహన్ అల 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *