శోభనం తర్వాత పెళ్లి 47

By | February 25, 2021
telugu sex stories శోభనం తర్వాత పెళ్లి 47 సరిగ్గా ఉమ ఇలాంటి మానసిక పరిస్తితిలో వున్న సమయంలో మోహన్‌కి మెలుకువ వచ్చింది. మోహన్‌కి మెలుకువ ఐతే వచ్చింది కానీ నిద్రలో వున్న మోహన్ నిద్ర చెడిపోకూడదని కళ్ళు విప్పకుండానే అలవాటు ప్రకారం తన పక్కలోపడుకున్న వ్యక్తికి దగ్గరగా జరుగుతూ తన చెయ్యినీ, కాలునీ, పక్కనున్న వ్యక్తిమీదవేసేడు.  మోహన్ నిద్రలోనే అలా పక్కలో పడుకున్న వ్యక్తి వొంటికి హత్తుకుపోయేలా దగ్గరగా జరగడంతో మోహన్ నడుం, అటుపక్క తిరిగి పడుకున్న ఉమ గుద్దపాయల్లో మెత్తగా ఒత్తుకున్నాది. ఎప్పుడైతే మోహన్ నడుం అలా మెత్తని గుద్దపాయల్లో వొత్తుకున్నాదొ.. అప్పటి వరకూ నిద్రలో వున్న మోహన్ నిద్రమత్తు ఎగిరిపోవడేకాకుండా.. ఏనాడూ లేనంత మెత్తగా తన పిన్ని వొళ్ళు అలా తన వొంటికి హత్తుకోవడంతో మోహన్ మొడ్డ మొత్తంగా ఎనిమిది అంగుళాల మేర సాగి నిక్కి నిగిడేసింది. ఎప్పుడూ పిన్ని మీద కెక్కి దెంగే అలవాటున్న మోహన్‌కి ఇలా వెనకనించీ పిన్ని గుద్దపాయల్లో తన మొడ్డ అలా నిక్కి నిగిడి వొత్తుకోవడం ఎప్పుడూ తెలియని ఓ కొత్త అనుభూతిని కలిగించింది. మోహన్ తన పక్కలోపడుకున్నది తన పిన్నే అనుకుంటున్నాడు. దానితో మోహన్ నిగిడిన తన మొడ్డని మరింత బలంగా తన పిన్ని గుద్దపాయల్లోకి అదిమి పెట్టి రుద్దేడు.. ఆమె

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *