శోభనం తర్వాత పెళ్లి 46

By | February 23, 2021
telugu sex stories శోభనం తర్వాత పెళ్లి 46 మర్నాడు ఉదయం 8:30 కి పద్మ అక్క ఉమ పద్మని నిద్రలేపేవరకూ పద్మకి వొంటిమీద తెలివిలేనంతగా నిద్ర పోయింది.. పద్మ నిద్రలేచేసమయానికే మోహన్ స్కూలుకి వెళ్ళిపోయేడు. పద్మ ముఖం కడుక్కుని కాఫీ తాగేసరికల్లా ఆమె బావ ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోయేడు. పద్మ ముందు గదిలో కూర్చు ని పేపర్ చదువుకుంటున్నాది. ఆమె అక్క ఉమ వంట గదిలో పనులు చక్కబెట్టుకుంటున్నాది. అక్కయ్య దగ్గరనించీ ఎటువంటి హడావిడి లేకపోవడం వలన రాత్రి మోహన్ గదిలో ఏమీ జరగ లేదని అందుకే ఇల్లు ఇంత ప్రశాంతంగా వున్నాదని పద్మ అనుకున్నది. కానీ అక్కడ వంటగది లొ వున్న పద్మ అక్కయ్య ఉమ, రాత్రి తాను కొడుకు గదిలోకి వెళ్ళి కొడుకు పక్కలో పడుకున్నాక జరిగిన సంగతులను నెమరువేసుకుంటున్నాది.. ఇంతకీ రాత్రి ఉమ వెళ్ళి కొడుకు పక్కన పడుకున్నాక ఏం జరిగిందంటే.. ఉమ వెళ్ళి కొడుకు పక్కలో పడుకున్నాక తన కొడుకు మోహన్

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *