శోభనం తర్వాత పెళ్లి 44

By | February 17, 2021
telugu sex stories శోభనం తర్వాత పెళ్లి 44 కారణమేమిటంటే పద్మ, సుందర్ కొడుకు అదే మన మోహన్ పక్కలో రాత్రిళ్ళు పడుకోవడం మొదలుపెట్టినది మొదలు మోహన్‌కి తన జాకెట్ హుక్కులు విప్పవలసిన కష్టం కలగకుండా.. పద్మే.. రాత్రిళ్ళు తన జాకెట్ కింది హుక్కులు పెట్టుకోవడం మానేసింది. అందువల్లనే ఇప్పుడు.. సుందర్ మూడు హుక్కులు విప్పేప్పటికి జాకెట్ మొత్తంగా విడిపోయింది. వొణికే చేతులతో సుందర్ నిమ్మదిగా పద్మ జాకెట్ అంచుపట్టుకుని జాకెట్‌ని పద్మ సన్నుమీదనించీ పక్కకి లాగేప్పటికి పద్మ ఎడమసన్ను నగ్నంగా బలిసి యవ్వన మదంతో పిటపిటలాడుతూ కనిపించేప్పటికి సుందర్‌కి పిచ్చెక్కినంత పనయ్యింది.. ఇంతలో పద్మ అప్పటివరకూ కుడిపక్కకి తిరిగి పడుకున్నది కస్తా నిద్రలో దొర్లినట్లు వెల్లకిల్లా తిరిగింగి. (ఎందుకంటే తన అక్క మొగుడికి తన రెండోసన్ను మీద అడ్డంగా వున్న జాకెట్‌ని కూడా అడ్డం తీసి తన రెండుసళ్ళ అందాలనీ చూసన్న తొందరగా తన మీదెక్కుతాడని) కానీ పద్మ కదలడం చూసి సుందర్ మళ్ళీ భయపడి పక్కన నక్కి.. కొద్దిసేపు ఎదురుచూసి పద్మ వొంటో ఎటువంటి చెలనమూ లేకపోవడంతో ధైర్యం తెచ్చుకుని మళ్ళీ పద్మ దగ్గరకి వొచ్చి ఈమారు పద్మ కుడిసన్నుని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *