శోభనం తర్వాత పెళ్లి 43

By | February 15, 2021
telugu sex stories శోభనం తర్వాత పెళ్లి 43 భయం వలనా, ఖంగారు వలనా నిద్ర పట్టక పద్మ అసహనం గా పక్క మీద పొర్లుతున్నాది. పద్మ మనసులో రకరకాల ఆలోచనలు. ఏమధ్యరాత్రో మోహన్ తప్పకుండా నిద్రలేస్తాడు. అలా నిద్ర లేచిన మోహన్ తన పక్కలో మెత్తగా ఓ ఆడదాని శరీరం తగులుతుంటే, ఆ ఆడది తన పిన్ని పద్మ అనుకుని మోహన్ చొరవగా ఆమె వొంటిమీద బట్టలని అడ్డు తప్పించి ఆమె మీదకి ఎక్కుతాడు.. పద్మ ఆలోచన అక్కడిదాగా వచ్చేప్పటికి పద్మ కాళ్ళు చేతులూ ఐసు గడ్డ లా చల్లగా చల్లబడిపోయేయి.. పద్మ మెదడు మొద్దుబారిపోయి  ఆలోచనలు మరింక ముందు కి జరగక అంతకన్నా ఇంక ఆలోచించలేక, అలా జరగరానిదేదైనా జరిగితే.. ఏందారిరా భగవంతుడా అనుకుంటూ.. కళ్ళు గట్టిగా మూసుకుని నిద్రపోయే ప్రయత్నం చెయ్యడం మొదలు పెట్టింది.  సుమారు ఓ 30-35 నిమిషాలసేపు పద్మ నిద్ర రాక అసహనం గా పక్కమీద పొర్లుతూ గడిపింది. ఇంతలో తన అక్కయ్య వాళ్ళ పడకగది తలుపులు తెరుచుకుని తన బావ పిల్లి లా అడుగు లో అడుగువేసుకుంటూ తన వైపు రావడం చూసింది. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఈయన ఇలా నా దగ్గర కి రావలసిన అవసరమేమిటబ్బా..? అదీ కాక తన సొంత ఇంట్లో

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *