శోభనం తర్వాత పెళ్లి 42

By | February 13, 2021
telugu sex stories శోభనం తర్వాత పెళ్లి 42 వేసవి శలవులు ఐపోవడంతో తాత గారి వూరినించీ వెనక్కి వొచ్చిన మోహన్ స్కూలుకి వెళ్ళిరావడం హోంవర్కులు చేసుకోవడం లాంటి తన దైనందిన కార్యక్రమాల్లో తలమునకలైపోయేడు. అందువల్ల ఒక్క రాత్రిళ్ళు తప్ప మరో సమయంలో మోహన్‌కి తన పిన్ని ని దెంగే సమయం చిక్కడంలేదు. కానీ రోజూ రాతిళ్ళు మోహన్ తన పిన్ని ని కనీసం రెండు లేదా కుదిరినరోజున మూడుసార్లు దెంగడం మూత్రం మానలేదు. ఐతే పట్నం లో ఇళ్ళు చిన్న గా ఇరుకు ఇరుకు గా వుండటంవలన, రాత్రిళ్ళు మోహన్ తన పిన్ని ని దెంగే సమయంలో సన్నని మత్తైన మూలుగులూ.., తియ్యని బరువైన వుఛ్వాశ నిశ్వాశలు మోహన్ తల్లి ఉమకి రాత్రిపూట వినిపిస్తుండడంతో తన కొడుకు మోహన్‌కీ తన చెల్లి పద్మ కీ మధ్య ఏదన్నా వ్యవహారం నడుస్తున్నాదా..? అన్న చిన్న అనుమానం మోహన్ తల్లి ఉమకి మొదలయ్యింది. ముందు తల్లిగా ఉమకి, తన కొడుకుకీ తన చెల్లి పద్మ కీ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *