సంసారంలో సరిగమలు

By | April 2, 2021
telugu sex stories సంసారంలో సరిగమలు నీలాతుంగ స్తనగిరి తటీ సుప్త ముద్బోద్య కృష్ణం..... ..’ ధనుర్మాసపు చల్లటి చలిలో గుడి లోని మైక్ నుండి వినపడుతున్న తిరుప్పావై తో మెలకువ వచ్చింది ఇతిహాస్ కి. తల తిప్పి పక్కకు చూసాడు. ఊహించినట్లు గానే పక్కన పడుకునే అక్షయని స్థలం ఖాళీగా ఉంది. ప్రతీ ధనుర్మాసం లో కాలనీ లోని మహిళలంతా దాదాపు ఇరవై నుండి ముప్పై వరకు పొద్దుటే అయిదు గంటలకే మంగళ హారతులతో గుడికి వస్తారు. అంతటి చల్లటి చలిలో కూడా వచ్చేలా క్రమశిక్షణ నేర్పించిన ఆ తల్లికి నమోవాకాలర్పించాడు. పోయిన ఏడాది అయితే తన బాహువుల్లో వెచ్చగా ఒదిగిన ఆమె వీడలేక వీడలేక విడి వడుతుంటే ఇంకా గారంగా పొద వుకునేవాడు. కాని సంకల్ప బలం గొప్పదన్నట్లు మృదువుగా తన నుదుటిపై ముద్దిస్తూ విడిపించుకుని తయారై గుడి కెల్లేది. ఆమె లేక మంచంలో పడుకోలేని తను కూడా సూదంటురాయిలా తన మనస్సును ఆమెతో పాటు తీసుకెళ్ళిన ఆమె వెంట మంత్ర ముగ్దుడై కాస్సేపు అటు ఇటు పడుకుని, లేచి స్నానం చేసి వెళ్ళేవాడు. అప్పటికి తిరుప్పావై అయిపోయి సరిగ్గా హారతి సమయం అయ్యేది. శ్రావ్యమైన కంఠం తో ‘అమ్మా గోదా హారతి గైకొని అమృతము చిలకవే మాయమ్మా..’ అంటూ పాడుతుంటే తన్వయత్వంతో వినేవాడు. మిగతా వాళ్ళంతా కోరస్ కలిపేవారు. తర్వాత ప్రసాద వినియోగానికి తను ‘ఆదిశేషా అనంత శయనా ...’ అనో ,’నంద నంద గోపాలా ఆనంద నంద గోపాలా..’ అనో భజన చెప్పేవాడు. అంతా ఆదర్శ దంపతులు అన్నట్లు అ సూయగా చూస్తుంటే ఇంటికి కలిసి వచ్చేవారు . అప్పటికి ఆరే అయ్యేది కాబట్టి ఇంకా వీడని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *