పెళ్ళాం లంజైతే 92

By | December 17, 2020
telugu stories kathalu novels పెళ్ళాం లంజైతే 92 కార్ లో కూర్చోగానే జయ ని ఎన్నో నెల అని అడిగా ...తాను నవ్వుతూ 4 అని అన్నది.....ఇంతలో విద్య కలగచేసుకుని "అందుకే సర్ అక్క ఇంటికి వెళదాం అని అన్నది....తాను కి కూడా హెల్ప్ గా ఉంటా కదా నేను....."అని అంటూ విద్య మళ్ళీ జయ తో "అక్క..నీకోకటి తెలుసా.....నేను ఒకరోజూ సర్ వాళ్ళ ఇంట్లో వంట చేస్తే వాళ్ళావిడ ఇప్పటివరకు నన్ను పొగుడుతూ నే ఉంది...బాగా నచ్చి ది.....వాళ్ళకి "అని అంటుండగా హరి నే చేసుకోమని అడుగుదాం అనుకున్న....కానీ ఎందుకో నాకు నోరు రాలేదు...ఇంటికి వెళ్ళగానే వెంటనే రెడి అయి ఆఫీస్ కి వెళ్లిపోయాం భరత్...నేను....ఆరోజంత ఆఫీస్ లో నే సరిపోయిన్ది..దాదాపు 5 నెలల

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *