పెళ్ళాం లంజైతే 91

By | December 15, 2020
telugu stories kathalu novels పెళ్ళాం లంజైతే 91 తెల్లారి నాకన్నా ముందే 7 గంటలకి సీత హరి నిద్ర లేచారు....సీత హరి ని లేపి "రేయ్...హరి...లేచి పాల పేకెట్ తెర.....తలా నొప్పి గా వు ది...."అని చెప్పి బాత్రూం కి వెళ్ళింది...హరి కూడా లేచి నగ్నం గా నడుచుకుంటూ పక్క రూమ్ లో బాత్రూం కి వెళ్లారు....నేను నిద్ర పొత ఉన్న....పక్క రూమ్ కి నగ్నం.గా నడుచుకుంటూ వెళ్లిన హరి ఒక్కసారిగా తిరిగి రూమ్ కి వచ్చాడు.....అప్పుడే సీత బాత్రూం ను డి బయటకి వస్తూ కంగారుగా బట్టలు వేసుకుంటున్న హరి ని చూసి "ఏంటి ర..భయపడుతున్నావ్..ఏమి అయిన్ది"అనగానే హరి "పక్క రూమ్ లో ఎవరో అమ్మాయి నిద్ర పోతుంది వదిన"అని అన్నాడు....సీత వెంటనే నైటీ తీసుకుని వేసుకుని వెళ్లి చూసి వచ్చి "కంగారు పడకు ర....మీ అన్నయ్య

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *