పెళ్ళాం లంజైతే 89

By | December 10, 2020
telugu stories kathalu novels పెళ్ళాం లంజైతే 89 ఇప్పుడే వాడు ఆ రూమ్ కి వెళ్ళటం చూసా...పొద్దున ను డి ఫుల్ పనుంది కదా...అలిసిన ట్లున్నాడు.... రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడేమో"అని అణా నాకు ఏమి తెలియనట్లు....వెంటనే సీత గ్లాస్ నాకు ఇచ్చి..."థాంక్స్ రామ్....ఇంకొన్ని రోజులలో నేను మా పుట్టింటికి వెళ్తా....తిరిగి రావటానికి చాలా రోజులు పడుతూ డి...ఎలాగ అని అనుకున్న...థాంక్స్...ఇదే చివరి సారి.....డెలివరీ అయ్యే వరకు ఇక అడగను...థాంక్స్.... ఐ లవ్ యూ డార్లింగ్......"అని చెప్పి మెల్లగా నడుచుకుంటూ పైకి వెళ్ళింది....నేను అనుకున్నట్లే డోర్ దగ్గెరే నుంచుని నా వైపు చూసి నవ్వి మెల్లగా లోపలకి వెళ్ళింది...ఒక్క నిమిషం లో మళ్ళీ కోపం గా బయటకి వచ్చి నా వైపు చూస్తూ కళ్ళ నిండా నీళ్లతో ఏమి మాట్లాడలేక పోతుంది.... నాకు విషయం తెలిసినా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *