పెళ్ళాం లంజైతే 86

By | December 2, 2020
telugu stories kathalu novels పెళ్ళాం లంజైతే 86 మా అమ్మ కి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పగానే ఎంతో సంతోషం గా ఉన్నపళంగా హరి ని తీసుకుని మా ఇంటికి వచ్చేసింది....మా అమ్మ అయితే ఇక చెప్పనక్కర్లేదు.....వచ్చిన రోజు నుండి సీత కి కాళ్ళు కింద పెట్టకుండా....గంట గంట కి జ్యూస్ ఇస్తూ చాలా జాగ్రత్త గా చూసుకుంది....పెళ్ళైన పడేళ్ళకి ఇక రాదు అనుకున్న టైం లో సీత కి కడుపు వచ్చేసరికి మా అమ్మ బాగా సంతోషం గా తన ఆరోగ్యం కూడా లేజ్క చేయకుండా సీత ని సేవలు చేస్తూ కూర్చుంది....నేను కూడా ఒక వారం పాటు ఆఫీస్ పనుల్లో బిజీ అయి ఉండటం వలన హరి ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఇంట్లో నే ఉండి కావలిసిన వన్నీ తెచ్చి పెడుతూ వున్నాడు...సీత కీ ఒళ్ళు నీరసం గా ఉండటం వలన నన్ను వారం ను డి అసలు సెక్స్ కోసం అడగానే లేదు...రోజు నన్ను వాటేసుకుని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *