పెళ్ళాం లంజైతే 115

By | February 11, 2021
telugu stories kathalu novels పెళ్ళాం లంజైతే 115 సంగీత లేచి బట్టలు సారి చేసుకుంటూ తన ప్యాంటీ కోసం చుట్టూ చూస్తూ ఉంది....సోఫా కింద కనపడేసరికి సంగీత అతనిని తలా మీద కొట్టి "hey Cuckold...Take my panty..." అంటూ నా వల్లో కూర్చుంది మళ్ళీ...అతను నాకన్నా ఒక 4 ,,,5 ఏళ్ళు పెద్దవాడు లాగా వున్నాడు...ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే సంగీత తండ్రి వయసు ఉంటాడు...కానీ ఈ అమ్మాయి ఇలా చేస్తుంది ఏంటి అని అనుకున్న....అతను ప్యాంటీ తీసి పెట్టుకోగానే సంగీత కాలు చాపి తొడగమని సైగ చేసింది...పాంటీ తొడగగానే అతను లేచి వెళ్లి తన

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *