పెళ్ళాం లంజైతే 102

By | January 11, 2021
telugu stories kathalu novels పెళ్ళాం లంజైతే 102 వెంటనే "oh....Then...I think he knows you are on date with me...." అని అనగానే చాలా సింపుల్ గా డాన్సీ "yes....The guy informed you my arrival....Nice guy....." అని చెప్పగానే నేను ఆలోచన లో పడిపోయి...నా ఫేస్ లో ఫీలింగ్స్ గమనించి డాన్సీ "you must me wonder about this..But here it's normal...All wife's goes on dates with different guys.... Husband's never objects...We prefer to lead the life happy all time....But i think your cultures little restricts this...." అని చెప్పగానే నేను నవ్వి అవునని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *