పెళ్ళాం లంజైతే 100

By | January 6, 2021
telugu stories kathalu novels పెళ్ళాం లంజైతే 100 తర్వాతి వారం లో నే హరి కి విద్య ని నిచితార్థం పెట్టేసి పెళ్లి కూడా ఒక నెలలో చేసేసాం....సీత కి 9 వ నెల రాగానే నాకు సడన్ గా అమెరికా వెళ్ళవలసిన పని పడింది....సీత కి చెపితే చాలా బాధ పడింది..కానీ ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి....చెన్నై నుండి నేను ఒక్కడినే అమెరికా వెళ్లిపోయా....నిజానికి విద్య ని కూడా తీసుకెళ్లాలి...కానీ కొత్తగా పెళ్లి అయిన వాళ్ళని విడతెయ్యటం ఎందుకు లే అని వాళ్ళని మా ఇంట్లో నే ఉండమని చెప్పి నేను ఒక్కడినే అమెరికా వచ్చేసా....అమెరికా వచ్చిన తర్వాత వనజ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *