పెద్దమ్మ కోరిక 88

By | June 19, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 88 మొదటి బస్ లో అమ్మాయిల ఒడిలో కూర్చిని నవ్వుతూ అందరినీ నవ్విస్తున్న బుజ్జాయిలకు లవ్ యు అంటూ ఫ్లైయింగ్ కిస్సెస్ వదిలాను .  మొబైల్ తీసి సర్ కు కాల్ చేసి ఆఫీస్ కు రానందుకు sorry చెప్పాను . రాకపోవడానికి కారణం జరిగినదంతా వివరించాను . సర్ : sooooo sorry మహేష్ ........ మేమేమైనా సహాయం చేయగలమా ? , ఇప్పుడే అక్కడకు వస్తున్నాను అని బాధపడ్డారు . సర్ ....... everything is fine అని " అమ్మ - నాన్న అనాధ శరణాలయం " గురించి చెప్పాను . సర్ : సంతోషంతో i know i know మహేష్ .......... కీర్తి - బిస్వాస్ ........ అందరి బుజ్జిదేవతలు . నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మహేష్ ......... , నేను వెంటనే మిమ్మల్ని కలవాలి ........... సర్ .......... ఒక సహాయం కావాలి . కలవాలా ......... చెప్పండి సర్ ఇప్పుడే వచ్చేస్తాము . సర్ : ముందు సహాయం అన్నావుకదా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *