పెద్దమ్మ కోరిక 87

By | June 16, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 87 కృష్ణవేణి : అన్నయ్యా .......... మేము - కాలింగ్ బెల్ కూడా మేమే కొట్టాలి , మా వదినను మేమే పరిచయం చూసుకుంటాము అని బుజ్జాయిల బుగ్గలపై ముద్దులుపెట్టారు . లవ్ టు చెల్లెళ్ళూ .......... అని వెనుకకు వచ్చాను . సరయు : వెనుక కాదు అన్నయ్యా , ఇక్కడ గోడ వెనుకాల దాక్కోండి - మా వదిన మిమ్మల్ని చూస్తే మమ్మల్ని కనీసం చూడనైనా చూస్తారో లేదో . కీర్తి తల్లి : నిజమే అంటీ ......... , మిమ్మల్నే కాదు మమ్మల్ని కూడా పట్టించుకోరు అని నవ్వుకున్నారు . పెదాలపై చిరునవ్వుతో డోర్ ప్రక్కన నిలబడ్డాను . మా మంచి అన్నయ్య , మీ బ్లడ్ అంతా ఒక్కటేనా హీరోస్ అని వాళ్ళ లవర్స్ వైపు కన్నుకొట్టారు చెల్లెళ్ళు . ముగ్గురూ ఒకేసారి కాలింగ్ బెల్ నొక్కి త్వరగా త్వరగా ...... అంటూ ఆతృతతో డోర్ వైపు కన్నార్పకుండా చూస్తున్నారు . లోపల : మొదటి కాలింగ్ బెల్ వినిపించగానే  

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *