పెద్దమ్మ కోరిక 86

By | June 9, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 86 దేవత : నీళ్లు తాగించి తాగారు . కొద్దిసేపు సమయాన్ని మరిచిపోయి నా కళ్ళల్లోకే సెక్సీగా చూసి , నా పెదాలపై మధురమైన ముద్దుపెట్టి , శ్రీవారికి అమృతపు దోసెలతో ఆకలితీరిందా లేక ఇంకేమైనా ............ తృప్తిగా goddess ......... ప్రస్థుతానికైతే కడుపు ఆకలితోపాటు ఈ ఆకలి కూడా తీరింది అని , నాదేవత వెచ్చని ఆడతనంపై చేతితో తాకి ముద్దుపెట్టాను . దేవత : అందమైన సిగ్గుతో నా గుండెలపైకి చేరి , నా ప్రాణమైన దేవుడి రెండు ఆకలిలు తీర్చే అదృష్టం కలిగినందుకు ధన్యురాలినయ్యాను . స్వామీ .......... నాకూ ఒక చిలిపి కోరిక కలుగుతోంది అని నా హృదయంపై వెచ్చని ముద్దుపెట్టారు . లవ్ టు goddess ........... దేవత : నన్ను ఇలానే బాత్రూమ్ దగ్గరకు ఎత్తుకునివెళ్లాలి . At your service goddess అని నుదుటిపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టి రెండుచేతులను కిందకుపోనిచ్చి ఎత్తుకుని పైకిలేచి బుజ్జాయిలు - పెద్దమ్మ ఉన్న రూమ్ కాకుండా మరొక రూమ్ వైపు నడిచాను . దేవత : స్వామీ  .......... ఈ ఇంటిలో కాదు , మన

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *