పెద్దమ్మ కోరిక 84

By | June 2, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 84 నాకొసమే....... నాదేవత బుజ్జాయిలు డోర్ తెరిచి ఉంచినట్లు లవ్ యు అని తలుచుకుని లోపలికివెళ్ళాను . గోవర్ధన్ గాడి మాటలు వినిపించడంతో పరుగునవెళ్ళాను . వాడు డైనింగ్ టేబుల్ పై కూర్చుని ఏకంగా హాట్ బాక్స్ లాక్కుని తీసుకొచ్చినట్లు , దాని నుండి దోసెలను తీసుకుని తీసుకుని తింటున్నాడు . బుజ్జాయిలయితే డైనింగ్ టేబుల్ కు ఎదురుగా నిలబడి మళ్లీ ఎందుకొచ్చావురా అని కోపంతో చూస్తున్నారు . వాడెక్కడ అపాయం తలపెడతాడోనని నాదేవత మోకాళ్లపై కూర్చుని బుజ్జాయిలను గుండెలపై హత్తుకుని వాడివైపు అసహ్యించుకుంటున్నట్లు కన్నెత్తికూడా చూడటం లేదు .  ఆ దృశ్యాన్ని చూసి నేనైతే సంతోషంలో ఎవరెస్టు చేరిపోయాను . గోవర్ధన్ గాడు : ఏంటే ........ పిల్ల దెయ్యాలూ అలా కొట్టేలా చూస్తున్నారు , అమ్మా ......... మాట్లాడటానికి కూడా రావడం లేదు అంతలా కొట్టాడు మీ హీరో - మీరంటే అంత ఇష్టమా వాడికి ? . బుజ్జాయిలు : ప్రాణం . వాడు : ప్రాణమా ......... , మీ ప్రాణాన్ని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *