పెద్దమ్మ కోరిక 83

By | May 21, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 83 బుజ్జాయిల నుదుటిపై ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన ముద్దులుపెట్టి చెరొకవైపు పడుకోబెట్టుకుని జోకొట్టాను . నాన్న - నాన్న ......... షో బాగా ఎంజాయ్ చేశారా ? అని కళ్ళుమూసుకునే పెదాలపై చిరునవ్వులతో అడిగారు బుజ్జాయిలు . కీర్తి తల్లీ - బిస్వాస్ .......... మీరుకూడా మేల్కొనే ఉన్నారా ? ఎప్పుడు లేచారు ? అని అడిగాను . బుజ్జాయి నవ్వులతో కళ్ళుతెరిచి , మా నాన్న లేచినప్పుడే లేచి అంతా విన్నాము చూసాము అని బదులిచ్చారు . అమ్మో అమ్మో ......... నిజమైన బుజ్జిదొంగలు నా బుజ్జాయిలు - మీ అమ్మేమో నన్ను దొంగ అని ప్రేమతో కొట్టారు . బుజ్జాయిలు నాతోపాటు నవ్వుకుని గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న అంటూ చెరొక బుగ్గపై ప్రాణమైన ముద్దులుపెట్టారు . నాన్న నాన్న ......... ఆకలివేస్తోంది . కీర్తి తల్లీ - బిస్వాస్ ......... రాత్రి మీరు కూడా తినలేదు కదా , బుజ్జాయిలు : మా నాన్న తినకుండా - మాకు తినిపించకుండా ........ అని నన్ను గట్టిగా హత్తుకున్నారు . మా బుజ్జాయిలు బంగారం లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు అని బుగ్గలపై ముద్దులుపెట్టి , కీర్తి తల్లీ ......... మన ఆకలి ముందే పసిగట్టినట్లు మన దేవత తెల్లవారునే లేచి వంట చెయ్యడానికి వెళ్లారు . అంతలోపు మనం

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *