పెద్దమ్మ కోరిక 82

By | May 16, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 82 దేవత : స్వామీ ......... మన బుజ్జాయిలు . మీ రక్తం పంచుకుని పుట్టిన బుజ్జి ఏంజెల్స్ - చూడండి ఈ విషయం తెలిసిన తరువాత హృదయం ఎంతలా పరవసగించిపోతోందో , ఈ అనుభూతిని కవులు సైతం వర్ణించలేరేమో అని నా చేతిని అందుకుని తన ఎదపై వేసుకుంది .  హృదయస్పందన ద్వారా ఆ మధురమైన అనుభూతిని ఆస్వాదించినట్లు నా దేవత పెదాలపై అంతే మధురమైన ముద్దుపెట్టి వ్యక్తపరిచాను . దేవత : లవ్ యు స్వామీ .......... అంటూ బుజ్జాయిలతోపాటు నా గుండెలపై గువ్వపిల్లలా వొదిగిపోయింది . పెద్దమ్మా .......... గుండెలపై ప్రియాతిప్రియమైన దేవత - కుడివైపున ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన నా దేవత ఇంతకంటే ఇక జీవితంలో ఏ కోరికా కోరుకోను . ఈ అనుభూతిని ఆస్వాదించాలనే ఇంతకాలం వేచిచూసేలా చేసారన్నమాట లవ్ యు లవ్ యు soooooo మచ్ అని నాన్న నాన్న ....... అంటూ కలవరిస్తూ హాయిగా నిద్రపోతున్న బుజ్జాయిల నుదుటిపై

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *