పెద్దమ్మ కోరిక 76

By | April 12, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 76 పెద్దమ్మా దేవ .......... మేడం దగ్గరకు వెళ్ళాలి అనిచెప్పాను .  వెహికల్ వేగంగా కదిలింది .  పెద్దమ్మ : శ్రీవారూ .......... ఇకనుండీ నాదేవత అని ప్రేమతో పిలవవచ్చుకదా ........ ఆ మధురమైన పిలుపు పిలవమని మేడం మనసారా అడగాలని ఉంది పెద్దమ్మా .......... పెద్దమ్మ : సరే సరే .......... మీ చిలిపి కోరికలు మీఇష్టం అని ముసిముసినవ్వులు నవ్వుకున్నారు . నీ దేవత నిన్ను స్వామీ అని పిలవాలి - నీ బుజ్జాయిలు నిన్ను ........ ok ok wait చేస్తాను . అందులోనూ మాధుర్యం ఉందని తెలియజేసారు శ్రీవారూ ........... లవ్ యు అని నా బుగ్గపై ముద్దుపెట్టి , బుజ్జాయిలను ప్రాణంలా జోకొట్టారు .  20 నిమిషాలలో అపార్ట్మెంట్ చేరుకున్నాము . బుజ్జాయిలకు చల్లదనం తాకకుండా వెచ్చని దుప్పటి కప్పి గుండెలపై హత్తుకునే కిందకుదిగాను . మెయిన్ గేట్ దగ్గర  - మా బిల్డింగ్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర పోలీసులు ఉన్నారు . నన్నుచూసి నాదగ్గరకువచ్చి సెల్యూట్ చేసి మేడం గారికి త్రెట్ ఉందని , విశ్వ సర్ ......... అపార్ట్మెంట్ మొత్తం మరియు 8th ఫ్లోర్

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *