పెద్దమ్మ కోరిక 75

By | April 9, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 75 చుట్టూ ఎటుచూసినా వొళ్ళంతా రక్తంతో పడిన రౌడీలను చూసి , చెబితే వినాలి మా పెద్దమ్మ - నా ప్రియమైన శ్రీమతిగారు ప్రసాదించిన శక్తి గురించి ముందేచెప్పినా వినలేదు . నా ప్రక్కనే పెద్దమ్మ ముసిముసినవ్వులు మరియు , బుగ్గపై మృదువైన వెచ్చని పెదాలతో తియ్యని ముద్దు స్పృశించింది . లవ్ యు పెద్దమ్మా ........... అని తలుచుకుని ఆనందించాను - నా బుజ్జితల్లీ బిస్వాస్ కొద్దిసేపట్లో వచ్చేస్తాను అంతవరకూ పెద్దమ్మ గుండెలపై హాయిగా నిద్రపోండి .  రక్తంతో ముక్కు ముఖం ఏకం అయిన గోవర్ధన్ గాడి దగ్గరకువెళ్లి నువ్వు ఎంత దుర్మార్గుడివి అయినా మేడం ......... కాదు కాదు ఇక నుండీ నా దేవత అని మళ్ళీ ఒక దెబ్బవేశాను . నా దేవత జీవితంలో సంతోషం చిగురించడానికి నీవలన పోయిన ఆనందాన్ని నీద్వారానే పొందేలా చేస్తాను - ఆ తరువాత నిన్ను నా దేవతే శిక్షిస్తుంది - అంతవరకూ నువ్వు ఉండాలి లేకపోతే ఎప్పుడో చంపేసేవాన్ని అని ఎత్తి టేబుల్ పై బస్తా వేసినట్లు ఎత్తివేశాను .  చివరి రూంలో నుండి అమ్మాయిల కేకలు ఏడుపులు వినిపించడంతో తాళం పగలగొట్టి తలుపు తెరిచాను - మొత్తం చీకటిగా ఉండటంతో మొబైల్ టార్చ్ వెలుగులో switches చూసి అన్నింటినీ on చేసాను

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *