పెద్దమ్మ కోరిక 89

By | June 22, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 89 రేయ్ మామా ......... నాదేవతను - చాలామంది అమ్మాయిలను వాడి బారినుండి రక్షించడంలో పోలీస్ విశ్వ సర్ సహాయం మరువలేనిది . కాబట్టి శరణాలయం ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా సర్ ను పిలవాలనుకుంటున్నాను . రవి : అయితే మొదట అక్కడికే వెళదామురా , సమయం లేదు . అవునురా ......... ఉదయమే ఆహ్వానించాల్సింది . పిల్లలు బాధలో ఉండటం చూసి మరిచిపోయాను - సర్ అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిద్దాము అని బస్ ఎక్కి పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్ కు పోనివ్వమనిచెప్పాను .  15 నిమిషాలలో చేరుకుని , బుజ్జాయిలూ తమ్ముళ్లూ .......... మన శరణాలయం ప్రారంభోత్సవానికి పోలీస్ సర్ విశ్వ గారిని అందరమూ కలిసి వెళ్లి ఆహ్వానిద్దాము . అలాగే డాడీ - అన్నయ్యా ......... అంటూ మాతోపాటు కిందకుదిగారు .  ఆశ్చర్యం ......... విశ్వ సర్ మాకోసం బయటే ఎదురుచూస్తున్నట్లు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *