పెద్దమ్మ కోరిక 74

By | April 2, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 74 బుజ్జాయిలను గుండెలపై ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా హత్తుకుని , పెద్దమ్మా ........ వెళతాను అన్నాను . అంతే ముగ్గురూ ఒకేసారి నా చెంపలు వాయించారు .  అమ్మా ......... అంటూ బుజ్జాయిలను హత్తుకునే చెంపలపై చేతులతో రుద్దుకున్నాను. నవ్వుకుని బుజ్జాయిలూ - పెద్దమ్మా ......... వెళతానుకాదు వెళ్ళొస్తాను అన్నాను . పెద్దమ్మ కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు కారిపోతున్నాయి . నా ఛాతీపై కొట్టి చెప్పానుకదా ఎప్పుడూ అలా మాట్లాడకూడదు కోరుకోకూడదు అని బుజ్జాయిలతోపాటు నన్ను కౌగిలించుకుని , విజయం మనదేనని చెప్పానుకదా ............ లవ్ యు లవ్ యు soooooo మచ్ బుజ్జిఅమ్మా .......... , ఈ క్షణం ఇప్పుడు నాకు మన బుజ్జాయిలూ - మేడం సంతోషం తప్ప నా ......... కూడా అవసరం లేదు పెద్దమ్మా .......... , మన అమ్మ నాకోరిక తీర్చడం కోసం అది ఆశిస్తే సంతృప్తిగా అర్పిస్తాను నన్ను మన్నించండి - బుజ్జాయిలు ......... దేవతతోనే వదిలివెళుతూ జాగ్రత్త అని చెప్పబోతున్న అమాయకుణ్ణి అని నెత్తిపై మొట్టికాయవేసుకున్నాను .  సమయం 10 అవుతుండటం - వాడు ఏక్షణమైనా వచ్చే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *