పెద్దమ్మ కోరిక 73

By | March 28, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 73 బ్యాగ్స్ మరియు ఛార్ట్స్ డోర్ ప్రక్కనే ఉంచాను . కాలింగ్ బెల్ కొట్టిన చాలాసేపటికి డోర్ తెరుచుకుని దేవ ......... మేడం ఎరుపు రంగులోకి మారిన కళ్ళతో మమ్మల్ని చూసి పెదాలపై నవ్వుతో బుజ్జితల్లీ - బిస్వాస్ .......... నిద్రపోతున్నారా అని అడిగారు. మేడ......... మేడం are you ఆల్రైట్ కళ్ళు ఇప్పటివరకూ బాధపడినట్లు కన్నీళ్ళతో ............ అని బాధపడుతూ అడిగాను . లోపల కాలింగ్ బెల్ నొక్కేంతవరకూ ఏడుస్తూనే ఉన్నట్లు ఎవరికైనా తెలిసిపోతోంది - నా హృదయం చలించిపోయింది . మేడం : నాకు అలవాటే కదా మహేష్ అంటూ గుసగుసలాడారు . ఏమీ లేదు మహేష్ ........... దుమ్ము కళ్ళల్లోకి పడటం వలన అలా - ఏమిటి వచ్చారు అని హృదయమంత బాధను లోలోపలే దాచేసుకొని పైకి నవ్వుతూ అడిగారు . బుజ్జాయిలు తమ ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన దేవు ......... హాయిగా నిద్రపోతున్నారు అని ఫ్లైయింగ్ కిస్సెస్ వదిలి మురిసిపోతున్నారు . గాడె ........... మేడం ........... బుజ్జాయిలను మీకు ఇచ్చివెళదామని వచ్చాను . ఉదయం మరియు మధ్యాహ్నం చదివి చదివి అలసిపోయి హాయిగా నిద్రపోతున్నారు.   కళ్ళల్లో ధారలా కన్నీళ్ళతో భయంతో వణుకుతూ పూర్తిగా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *