పెద్దమ్మ కోరిక 71

By | March 18, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 71 బుజ్జాయిలిద్దరూ ఆశ్చర్యంగా స్కూల్ డ్రెస్ మరియు స్కూల్ బ్యాగ్స్ వేసుకునివచ్చారు. బుజ్జాయిలు : ష్ ష్ ష్ ............. అన్నయ్యా , వాడు వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంటే మళ్ళీవచ్చి ఎక్కడికో వెళ్ళడానికి బ్యాగు సర్దుకుంటున్నాడు , స్కూల్ కి వెళతాము అమ్మా గట్టిగా కేకవేసి డౌట్ రాకుండా స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకునివచ్చాము - మనం తొందరగా పోదాము పదండి అనిచెప్పారు .  మరి అమ్మ ........... బుజ్జాయిలు : పెద్దమ్మ చూసుకుంటానని చెప్పారులే ...........  అంటే నేను ఇంటిలోనుండి బయటకురాగానే వాడు ఎంటర్ అయ్యాడన్నమాట - పెద్దమ్మ ఉంటుంది కాబట్టి డోర్ ను ముందుకుమాత్రమే వేసి బ్యాగులతోపాటు బుజ్జాయిలను ఎత్తుకుని పరుగున లిఫ్ట్ వైపు పరుగుపెట్టడం చూసి బుజ్జాయిలు సంతోషంతో నవ్వుకున్నారు . కిందకువచ్చి బ్యాగులను వెనుక ఉంచాను - బిస్వాస్ అటువైపు వెళ్లి కూర్చున్నాడు . బుజ్జితల్లిని ఎత్తుకుని ముద్దుచేస్తూనే కారులో కూర్చుని డ్రైవ్ చేసాను . దారిలో బుజ్జాయిలకోసం చాక్లెట్ లు - cakes - లాలీపాప్ లు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *