పెద్దమ్మ కోరిక 70

By | March 14, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 70 దేవ .......... మేడం బుగ్గలపై చెరొకవైపున చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ముద్దులుపెడుతున్న డ్రాయింగ్ వేసిన చార్ట్ ను అందుకుని గుండెలపై హత్తుకున్నాను. బుజ్జాయిలు బుజ్జాయిలు ........... అంటూ అంతులేని ఆనందంతో హాల్లో ఆడుకుంటున్న కీర్తి తల్లి - బిస్వాస్ దగ్గరికి వెళ్లి ప్రక్కనే సోఫాలో కూర్చుని , ప్రాణంలా కురులను స్పృశించేలోపు నాపు కోపంతో చూసి భయంతో అమ్మా అమ్మా ........... అంటూ వంటగదిలోకి పరుగునవెళ్లిపోయారు . ఒక్కక్షణం నా హృదయం ఆగిపోయినట్లు ప్రపంచం బద్దలైపోయినట్లు కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు ధారలా కారసాగాయి .  నాతో దాగుడుమూతలు ఆడుకోవాలని అలాచేసారేమో అని కొద్దిసేపటితరువాత తేరుకుని కీర్తి తల్లీ - బిస్వాస్ ......... అంటూ కన్నీళ్లను తుడుచుకుని వంట గదిలోకివెళ్ళాను .  బుజ్జాయిలు : నా అడుగులు వాళ్ళవైపు చేరువ అయ్యేకొద్దీ , అమ్మా అమ్మా .......... అంటూ భయంతో వణికిపోతూనే మేడం చీరను గట్టిగా పట్టేసుకుని తొంగి తొంగి నావైపు అసహ్యంతో చూస్తున్నారు . నా హృదయం బద్దలైనట్లు అడుగులు అక్కడితో ఆగిపోయాయి . కన్నీళ్లు నేలను తాకాయి . అక్కడ ఒక్కక్షణం కూడా ఉండటం నావల్లకాక మాఇంటికి వచ్చేసాను . టేబుల్ పై చేతులుచాపి అక్వేరియం లోని బుజ్జాయిల

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *