పెద్దమ్మ కోరిక 63

By | February 25, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 63 అర గంటలో మహాలక్ష్మి అమ్మవారి దేవాలయం ముందు కారుని ఆపాను .  కీర్తి : చూసి అన్నయ్యా ......... అమ్మవారిదగ్గరికే తీసుకొచ్చారా ? , లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు ఉదయం అమ్మ చెప్పింది మీ అన్నయ్యకు చెప్పి వైజాగ్ అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోండి అని . అమ్మ అనుక్షణం ప్రార్థించేది అమ్మవారినే అని సంతోషంతో నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకుంది . పెద్దమ్మ : అమ్మవారిదగ్గరకు వచ్చామా .......... , తల్లీ క్షమించు క్షమించు అని నా షర్ట్ సరిచేసి ముందుగానే చెప్పొచ్చుకదా అని నీళ్ల బాటిల్ అందుకుని ముందు నాపై బుజ్జాయిలపై తనపై నీటిని చిలకరించి కళ్ళుమూసుకుని ప్రార్థించి పెదాలపై చిరునవ్వుతో బుజ్జితల్లిని ఎత్తుకుని ఇప్పుడు పదండి అని కిందకుదిగాము . గుడి పచ్చని తోరణాలతో పూలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ఉండటం చూసి సంతోషించాము .  బుజ్జాయిలు : అన్నయ్యా - పెద్దమ్మా ......... ఈరోజేమైనా పండగనా ?  పెద్దమ్మ : పండగే కదా తల్లీ .......... మా బుజ్జాయిల పుట్టినరోజు పండగ - కావ్యతల్లి పుట్టినరోజు పండగ - హీరో గారి పుట్టినరోజు పండగ ............. బుజ్జాయిలు : మా ప్రాణమైన పెద్దమ్మ పుట్టినరోజు పండగ ..........  పెద్దమ్మ : అవునవును అని ముద్దుచేసి నవ్వుకుని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *