పెద్దమ్మ కోరిక 62

By | February 23, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 62 పెద్దమ్మ కారులోపలినుండే మమ్మల్ని చూసి కిందకుదిగి బుజ్జితల్లీ అప్పుడే సెలెబ్రేషన్  అయిపోయిందా అంటూ కీర్తిని గుండెలపైకి ఎత్తుకుని ముద్దుచేసి - ఎండ అంటూ చీర కొంగుని కీర్తి తలపై కప్పి వెంటనే కారులో కూర్చున్నారు . బిస్వాస్ కు కూడా ఎండ తగలకుండా ఎత్తుకునే కారులో కూర్చున్నాను . కీర్తి : సెలెబ్రేషన్ అని మీకెలా తెలుసు పెద్దమ్మా .......... పెద్దమ్మ : మా బుజ్జాయిల చిరునవ్వులు సంతోషం మరియు చేతులలో కేక్ చూస్తుంటేనే తెలియదూ ............ కీర్తి : అవునవును మా పెద్దమ్మకు మనసులో ఉన్నదే తెలిసిపోతుంది ఇక బయటకు బాగా తెలిసిపోతోంది తెలియకుండా ఉంటుందా ........... , పెద్దమ్మా ......... పెద్ద పెద్ద కేక్ లు రెండూ మేమే కోసాము - happy birthday పెద్దమ్మా అని కీర్తితోపాటు బిస్వాస్ కూడా కేక్ తినిపించి మురిసిపోయింది .  పెద్దమ్మ : కూడా కేక్ తినిపించి happy birthday కీర్తి తల్లీ - బిస్వాస్ అని బుగ్గలపై ప్రాణమైన ముద్దులుపెట్టి , మరి మరొకచేతిలో ఉన్న కేక్ ........... కీర్తి : నా కుడిచేతిలో ఉన్నది నేను మీకోసం - అది బుజ్జి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *