పెద్దమ్మ కోరిక 58

By | February 13, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 58 దేవత : పెద్దమ్మా ......... ఏడేళ్ల తరువాత మళ్లీ గిఫ్ట్ అందుకున్నాను - లవ్ యు soooooo మచ్ మహేష్ అని నావైపు ప్రాణంలా చూస్తున్నారు .  పెద్దమ్మ : జీవితంలో ఫస్ట్ birthday సెలబ్రేషన్ - ఫస్ట్ గిఫ్ట్ మహేష్ .......... , ఈ ఫీల్ కొత్తగా ఉంది లవ్ యు sooooo మచ్ ............. నిమిషం నిమిషానికీ చాలా చాలా ఋణపడిపోతున్నాను .  పెద్దమ్మా ........... బుజ్జాయిలు - మేడం - మీరు ......... నేను అనాధను అన్న ఫీల్ ను ఎప్పుడో దూరం చేసేసారు . నేనే నా బుజ్జాయిలకూ మీకూ ఋణపడిపోయాను .  బుజ్జాయిలు : మేము కూడా మా అన్నయ్యకు ......... అనడంతో అందరమూ నవ్వేసి ముద్దులతో ముంచెత్తాము .  పెద్దమ్మ : బుజ్జాయిలూ .......... చలి ఎక్కువగా ఉంది మీకు జలుబు చేస్తుంది కిందకు వెళదామా ............ బుజ్జాయిలు : మాకైతే లేదు పెద్దమ్మా .......... మా అన్నయ్య

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *