పెద్దమ్మ కోరిక 72

By | March 22, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 72 చేపలకు ఫుడ్ వేస్తున్న బుజ్జాయిలు నా అడుగుల చప్పుడుకే అన్నయ్యా - అన్నయ్యా .......... అంటూ పరుగునవచ్చి నా గుండెలపైకి చేరిపోయి , అన్నయ్యా ......... ఘుమఘుమలాడే స్పెషల్ భోజనం తీసుకొచ్చాము రండి తిందాము అన్నారు . గిఫ్ట్స్ గురించి ఏమీ మాట్లాడకపోవడంతో బుజ్జాయిలవైవు మార్చి మార్చి ఆశతో చూస్తున్నాను . నా చూపుల అర్థం బుజ్జితల్లికి తెలిసిపోయినట్లు , అన్నయ్యా .......... మీరిచ్చిన గిఫ్ట్స్ తో లోపలికివెళ్లి అమ్మా ......... అంటూ చూయించాము . ఎవరిచ్చారో అమ్మకు అర్థమైపోయినట్లు , వెంటనే వంట గదిలోకివెళ్లి హాట్ బాక్స్ మరియు ప్లేట్ తీసుకొచ్చి మీ అన్నయ్యకు ఆకలివేస్తూ ఉంటుంది పాపం తీసుకెళ్లండి అని ఆత్రంగా మమ్మల్ని బయటకు పంపించేశారు . పంపించేసారా ...........   అన్నయ్యా .......... పూలు ఐస్ క్రీమ్ చాక్లెట్ అందుకుని పంపించేశారులే - నాకు తెలిసి అమ్మ పూలను గుండెలపై హత్తుకుని అంతులేని ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు . బుజ్జితల్లీ .......... మీరు చూడలేదు కదా - నా సంతోషం కోసం అలా చెబుతున్నారు అని ఫీల్ అయ్యాను . బుజ్జితల్లి : అన్నయ్యా ......... మీరు ఇలా ఫీల్ అవుతారని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *