పెద్దమ్మ కోరిక 40

By | December 31, 2020
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 40 ఒకవైపు బాధ - మరొకవైపు సంతోషంతో ........... బుజ్జాయిలకు ముద్దులుపెట్టి , డోర్ ను పూర్తిగా ఓపెన్ చేసే ఉంచి , సోఫాను బెడ్ లా మార్చి , బుజ్జాయిలను నా గుండెలపై పడుకోబెట్టుకొని జోకొడుతూనే జోకొడుతూనే , అమ్మా తల్లీ .......... నీ తల్లికి చిన్నప్పటి నుండే ఇన్ని కష్టాలూ బాధలా .......... చాలుతల్లీ చాలు అని ప్రార్థిస్తూనే నిద్రలోకి జారుకున్నాను .ఉదయం నాకు మెలకువ వచ్చేటప్పటికి నా గుండెలపై బుజ్జాయిలు లేరు . కిందగానీ దొర్లారా అని కంగారుపడుతూ కీర్తి తల్లీ బిస్వాస్ అని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *