పెద్దమ్మ కోరిక 41

By | January 3, 2021
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 41 అదీ అదీ .......... తల్లీ తల్లీ .......... అని కంగారుపడుతుంటే , నా బుగ్గపై తియ్యని ముద్దుపెట్టి , ఖాళీ అయిన పాత్రలు ప్లేట్లు తీసుకుని , అన్నయ్యా ........... అమ్మకు తినిపించి వస్తాను ఆఫీస్ కు వెళదాము అని బయటకువెళ్లింది . బిస్వాస్ .......... మనం చేపలకు ఫుడ్ వేద్దాము అని ఎత్తుకున్నాను .అరగంట తరువాత కీర్తి అన్నయ్యా అన్నయ్యా ........... అని పరుగునవచ్చి రెడీ అనిచెప్పడంతో ఎత్తుకున్నాను . అమ్మకు .............కీర్తి : అమ్మకు చెప్పాను జాగ్రత్త అని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *