పెద్దమ్మ కోరిక 39

By | December 29, 2020
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 39 ఫిష్ ఫుడ్ చేతులోపెట్టుకుని బుజ్జాయిలకు ముద్దుపెట్టి ఊ ........ అన్నాను. బుజ్జివెళ్లతో అందుకుని చేపలకు వేశారు . వేసినవెంటనే మూతులు తెరిచి తినడం చూసి , అన్నయ్యా - అన్నయ్యా ......... తింటున్నాయి అని సంతోషంతో నా బుగ్గలపై గట్టిగా ముద్దులుపెట్టి వాటికి కడుపునిండా వేసి మురిసిపోయారు . మా బుజ్జాయిలకోసం థాంక్స్ థాంక్స్ అంటూ పైపైకి ఎగురుతుంటే , బుజ్జాయిల చేతివేళ్ళతో తాకించగానే ముద్దులుపెట్టినట్లు వాళ్ళ ఆనందానికి అవధులు లేవు . బుజ్జాయిలూ ......... పాపం వాటికి 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *