పెద్దమ్మ కోరిక 38

By | December 27, 2020
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 38 దేవత : తల్లీ - నాన్నా ............ మిమ్మల్ని చూడకుండా మీ అన్నయ్య ఉండలేరు . నిన్నరాత్రి 11 మనం పడుకున్నాక డోర్ తెరిచి ఉందేమో మిమ్మల్ని చూడటానికి అదిగో ఈ డోర్ వరకూ వచ్చారు . మిమ్మల్ని సంతోషంతో ప్రాణంలా చూస్తూ ఉండిపోయారు. ప్రక్క రూంలో అలికిడికి మెలకువ అయ్యిచూస్తే అడుగుల చప్పుడు వినిపించడంతో , మిమ్మల్ని పడుకోబెట్టి నెమ్మదిగా వెళ్ళాను . డోర్ చాటున తొంగిచూస్తే వీరు.......... మీ సేఫ్టీ కోసం రాత్రంతా ........... బయటే కుర్చీలో కూర్చున్నారు మీ అన్నయ్య అంత ప్రాణమా మీరంటే అని పొంగిపోయారు .. సో మీ అన్నయ్య ఉండేది మన ప్రక్క ఇంట్లోనే - అదే 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *