పెద్దమ్మ కోరిక 34

By | December 16, 2020
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 34 ఎడిటింగ్ చీఫ్ : hi మహేష్ .......... లీవ్ లో ఉన్నావని చెప్పారు . అయినా డ్యూటీ చేస్తున్నావా ? ఇదేమీ బాలేదు . వెంకట్ కు కాల్ చేశావట ఏంటి సంగతి .Sorry సర్.......... ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని ఇబ్బందిపెడుతున్నాను . ఒక సహాయం ............చీఫ్ : మహేష్ .......... ఆర్డర్ వెయ్యి నీకోసం ఆఫీస్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఏమైనా చేస్తాము . కమాన్ కమాన్ ...........గుసగుసా అని ఉత్సాహంతో చెప్పారు . థాంక్యూ soooooo మచ్ సర్ అని నవ్వుకుని , సర్ .......... ఈ కెమెరాలోని ఫోటోలు ప్రింటౌట్స్ కావాలి అని అడిగాను . చీఫ్ : పో మహేష్ ......... ఇంతదానికి సహాయం తోటకూర అన్నావు . నేనేదో expect చేసాను తెలుసా అని ఫీల్ 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *