పెద్దమ్మ కోరిక 33

By | December 14, 2020
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 33 కీర్తి తల్లి ........... ఐస్ క్రీమ్స్ - బిస్వాస్ ......... చాక్లెట్ లు తీసుకుని స్వయంగా వాళ్లదగ్గరికే వెళ్లి పంచారు . అందరూ థాంక్స్ చెల్లీ - థాంక్స్ తమ్ముడూ .......... అని సంతోషంతో అందుకుని తిని సూపర్ - చల్లగా ఉంది - తియ్యగా ఉంది .......... బుజ్జాయిలూ మీరూ తినండి అన్నారు . మొదట వార్డెన్ కు తరువాత నాకు అందించి , మిగిలినవన్నీ కూడా అందరికీ పంచి చివరగా మిగిలివవి తినడం చూసి , అచ్చు దేవతలానే అని అనుకున్నాను .తిన్నాక .......... థాంక్స్ థాంక్స్ థాంక్స్ బుజ్జాయిలూ అని వైజాగ్ మొత్తం వినిపించేలా కేకలువేసి , బుజ్జాయిలూ ........... ఆడుకుందాము రండి అని ఎత్తుకున్నారు . నావైపు 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *