ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 23

By | June 22, 2021
telugu sex stories ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 23 బాల ప్రశ్నార్ధకమైన చూపుకు బదులుగా రియాజ్ అతని మొడ్డను పట్టుకున్న బాల చేతివేళ్ళని కొంచెం వదులు చేసి రెండడుగులు ముందుకు వేసి దగ్గరకు వచ్చాడు. అతను దేనికోసం అంటున్నాడో నాకు అర్థం అయింది. కానీ ఇటువంటి విషయాలలో బేల అయిన బాల ఇంకా అర్థం చేసుకోలేక పోతుంది. అలా ముందుకు కదులుతూ తన నోటి దగ్గర దాకా వస్తున్న అతని మొడ్డ వైపు చూస్తుంది. అంత దగ్గరగా వచ్చిన అతని మొడ్డను ఒకసారి చూసి మళ్లీ ఏమీ అర్థం కాని మొహంతో అతని వైపు చూసింది. ఏంటి? అని అడిగింది. .... ఏంటి? అంటారేంటి? మీ నోట్లో పెట్టుకోండి మేడం అని చాలా సాధారణమైన విషయంలా చెప్పాడు. .... లేదు,,లేదు,,లేదు,,లేదు,,,,, అంటూ బాల నిజంగానే షాక్ అయ్యి పైకి లేచి రెండడుగులు వెనక్కి వేసి నిల్చుంది. ఇప్పుడు అయోమయానికి గురి అవ్వడం రియాజ్ వంతు అయింది. లేదు,, అంటే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *