ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 22

By | June 19, 2021
telugu sex stories ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 22 నా జేబులో నుంచి సెల్ ఫోన్ తీసి వెంటనే ఇంటి నెంబర్ కు కాల్ చేశాను. ఇంట్లో ఫోన్ రింగ్ అవడం మొదలైంది. అది విన్న బాల మరియు రియాజ్ ఒక్కసారిగా బిగుసుకు పోయారు. ఫోన్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి బాల అతనిని దూరంగా నెడుతుంది. కానీ రియాజ్ రెండు చేతులతో ఆమె గుద్దని గట్టిగా పట్టుకొని తన వైపు హత్తుకుంటూ ఏదో చెబుతున్నాడు. బహుశా ఫోన్ గురించి పట్టించుకోకుండా వదిలేయమని చెబుతున్నాడు కాబోలు. కానీ బాల మాత్రం ఇంకా పెనుగులాడుతూనే ఉంది. కొన్ని సెకండ్ల తర్వాత రియాజ్ తన చేతులను ప్యాంటీ లోనుంచి బయటకు తీయగా వెంటనే బాల ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడానికి పరిగెత్తి పక్కకు వెళ్లడంతో  నాకు బాల కనిపించడం లేదు. ఫోన్ ఇంకొంచెం సేపు రింగ్ అవుతూనే ఉంది. బహుశా బాల తన ఊపిరిని కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటూ తన వాయిస్ తేడా రాకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కాబోలు. రియాజ్ మాత్రం అక్కడే నిల్చుని నా భార్య ఉన్న వైపు చూస్తున్నాడు. చివరికి బాల ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసింది. "హలో",,, అని అంది బాల. .... హాయ్ బాల, ఎలా ఉన్నావ్ ? అని అన్నాను. .... నేను బాగానే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *