ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 21

By | June 16, 2021
telugu sex stories ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 21 ఇంతకీ బాల ఎక్కడ ఉంది అని నేను అనుకుంటూ ఉండగా, చేతిలో చల్లని వాటర్ బాటిల్ మరియు గ్లాస్ పట్టుకొని కిచెన్ లో నుంచి బయటకు వచ్చింది. బహుశా రియాజ్ బెడ్ రూమ్ తలుపు కొట్టి వాటర్ కావాలని అడిగి ఉంటాడు అని అనుకున్నాను. బాల అతని దగ్గరికి నడుచుకుంటూ వెళ్లి వాటర్ బాటిల్ మరియు గ్లాస్ అందించింది. రియాజ్ పెదవులు కదలడం నాకు కనబడుతోంది. అతను ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు కానీ అది నాకు వినబడటం లేదు. అతను బాటిల్ అందుకని గ్లాస్ వాడకుండా బాటిల్ ను తన నోటి దగ్గర పెట్టుకొని నీళ్లు తాగుతూ సగం బాటిల్ ఫినిష్ చేశాడు. ఆ తర్వాత అతను పైకి లేచి ఎడమ వైపు జరిగాడు. అప్పుడు నాకు అతను కనబడక పోవడంతో నాకు చిరాకు దొబ్బి మనసులోనే గట్టిగా తిట్టుకున్నాను. కొద్దిగా నీళ్లు విరజిమ్మినట్టు అయ్యి అందుకు బాల కొంచెం వెనక్కి గెంతి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నట్టు నాకు కనబడింది. ఆమె ఏదో మాట్లాడుతున్నట్టు కనబడుతుంది కానీ ఆమె మొహంలో మాత్రం రియాజ్  

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *