ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 2

By | March 9, 2021
telugu sex stories ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 2 నేను నా ప్యాంటు కిందకి దించుకుని ఒక చెట్టుకు ఆనుకొని నిల్చొగా నా మొడ్డ బాల నోట్లో ఉంది. బాల ఆకలిగా ఉన్న సివంగిలా నా మొడ్డను చాలా ఇష్టంగా చీకుతోంది. ఆ సమయంలో బాల తన టాప్ తీసేసి నా చేతిలో ఉంచి గొంతు కూర్చుని తన మామిడి పళ్ళు వేలాడేసుకుని తన పనిలో పూర్తిగా నిమగ్నమైపోయి ఉంది. అటువంటి సమయంలో నాకు చాలా దూరంగా ఏదో కదులుతున్నట్టు కనపడింది. నేను నెమ్మదిగా నా తలను అటు వైపు తిప్పి చాలా పరీక్షగా చూసేసరికి మాకు ఒక 200 మీటర్ల దూరంలో నెత్తి మీద ఒక బుట్ట పెట్టుకుని ఒక వయసులో ఉన్న ఆడమనిషి మా వైపు నడుచుకుంటూ వస్తూ కనపడింది. ముందు నేను ఆ విషయాన్ని బాలకు చెబుదామనే అనుకున్నాను. కానీ ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని ఒక చిలిపి ఆలోచన రావడంతో ఏమీ మాట్లాడకుండా సైలెంట్ గా ఉండిపోయాను. బాల తన పనిలో పూర్తిగా నిమగ్నమైపోయి ఉండగా ఆ ఆడమనిషి మాకు మరింత దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది. ఆమె మాకు 50 మీటర్ల దూరంలో ఉండగా ఆమె మమ్మల్ని చూడడం జరిగింది. మేమున్న స్థితిని చూసి ఆమె

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *