ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 16

By | May 16, 2021
telugu sex stories ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 16 ఇప్పటిదాకా జరిగిన విషయాలను పూసగుచ్చినట్టు నాకు వివరంగా చెప్పిన బాల ఆ తర్వాత జరిగిన విషయాల గురించి చాలా తొందర తొందరగా చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఒక వారం పది రోజుల పాటు ప్రతిరోజు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ విధంగానే జరిగిందని చెప్పింది. ప్రతిరోజు చంద్ర కిటికీ దగ్గరకు రావడం, బాల తన ప్యాంటీ తప్ప  మిగిలిన బట్టలు అన్నీ విప్పేసి అతనికి హ్యాండ్ జాబ్ చెయ్యడం జరిగేది అని చెప్పింది. కాని అతనిని మాత్రం తన ఒంటి మీద చెయ్యి వేయనివ్వలేదని, అలాగే అతను ఎంత అడిగినా మరికొన్ని రాత్రుల వరకు తన ప్యాంటీ విప్పి తన గుప్తస్థలాన్ని అతనికి చూపించలేదని  చెప్పింది. ఆ తర్వాత చెప్పుకోదగ్గ రాత్రి రానే వచ్చింది. ఆ రోజు రాత్రి చాలా జరిగింది. ఇప్పటి దాకా అంతా మనకు తెలిసినట్లే జరిగింది. చంద్ర కిటికీ దగ్గరకు వచ్చాడు. అప్పుడు బాల కిటికీ తలుపులు తెరిచింది. ఆమె

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *