ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 11

By | April 17, 2021
telugu sex stories ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 11 "అయ్యగారు", అని అన్నాడు చంద్ర. .... ఏంటి? అని లోపలి నుంచి అంకుల్ స్వరం వినిపించింది. .... పక్కింటి అమ్మాయి గారు "బాల" వచ్చారండి అన్నాడు చంద్ర. .... ఓహో మంచిది, ఆమెని లోపలకి తీసుకుని రా అని లోపలి నుంచి అంకుల్ స్వరం. చంద్ర బాల ను తీసుకొని లోపలికి వెళ్లి ఆమెను అక్కడే వదిలి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. లోపల అంకుల్ మరియు ఆంటీ బెడ్ మీద దుప్పటి కప్పుకొని ఉన్నారు. ఇద్దరూ కొంచెం జ్వరంతో బాధ పడుతున్నారని తెలుసుకుంది బాల. సాధారణంగా వాళ్ళిద్దరికీ తరచుగా ఆరోగ్యం బాగోదు. బాల వాళ్లదగ్గర కూర్చుని తను తీసుకు వచ్చిన తీపి వంటకాన్ని వాళ్లకు అందించి, ఆ తర్వాత అది ఇది అంటూ అంకుల్ మరియు ఆంటీ తో ఒక 10-15 నిమిషాలపాటు మాట్లాడింది. చివరిగా వాళ్ళిద్దరికీ గుడ్ బాయ్ చెప్పి అక్కడి నుంచి బయలుదేరింది. బాల ఆ రూమ్ లో నుంచి బయటకు వచ్చి పొడుగ్గా ఉన్న నడవాలో నడుస్తూ ఉండగా అకస్మాత్తుగా ఒక చెయ్యి వచ్చి తనను పట్టుకొని అక్కడే ఉన్న మరో ఖాళీ రూమ్ లోకి లాగేసింది. వెంటనే బాల అరవడం

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *