ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 10

By | April 12, 2021
telugu sex stories ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 10 నిజానికి బాలా కిటికీ తలుపులు మూసి ఒక్క నిమిషం మాత్రమే అవుతుంది. కానీ ఇప్పటిదాకా ఆమె మదిలో నడిచిన విషయాలు అన్నింటి గురించి ఆలోచిస్తూ గంటలు గడిచినట్టు అనిపించింది బాలకి. మొత్తానికి ఎలాగైతేనేం తను కిటికీ తెరిచి చంద్ర వెళ్లిపోయాడో లేదో తెలుసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. ఆమె ముందుకు కదిలి కిటికీ దగ్గరకు వెళ్లి కిటికీ తలుపులు ఓపెన్ చేసింది. చంద్ర ఇంకా అక్కడే అలాగే నిలుచున్నాడు. అతని పైజామా అండర్వేర్ తో పాటు అతని మోకాళ్ళవరకు కిందికి జార్చి ఉంది. ఇంక చెప్పేదేముంది  అతని మొడ్డ స్వేచ్ఛగా గాలికి వదిలేసి వేలాడుతూ కనబడుతుంది. ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు మరింత దగ్గరగా కనపడేసరికి బాల నిశ్చేష్టురాలై దానిని చూస్తూ ఉండిపోయింది. బాలకు అది చాలా మనోహరంగా కనబడుతుంది. అది బాగా నిగిడి కొంచెం పైకి లేచి దాని మీద నరాలు బాగా ఉబ్బి కనపడుతున్నాయి. దాని కింద గుబురు వెంట్రుకలతో నిండి అతని శరీరం నుండి కిందికి వేలాడుతూ రెండు చిన్న నారింజ కాయలు లాగా కనపడుతున్న అతని వట్టలను చూసింది బాల. ఆమె దానిని అలా చూస్తూ ఉండగానే అది మరి కొంచెం పెరిగి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *