ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 5

By | March 18, 2021
telugu sex stories ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 5 మరుసటి రోజు ఆదివారం. సాధారణంగా ప్రతి ఆదివారం కూడా శ్యామ్ మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఇంటికి వచ్చేవాడు. కానీ ఎందుకో ఆరోజు రాలేదు. నేను అతనికి కాల్ చేసి అడగగా, అతను షాపింగ్ కోసం టౌన్ లోకి వెళ్లాను అని చెప్పాడు. సరే అయితే డిన్నర్ కి తప్పకుండా రా అని నేను చెప్పడంతో అందుకు అతను కొంచెం వెనకాడుతూనే మొహమాటంగా సరే అన్నాడు. ఆ రోజు రాత్రి శ్యామ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక అరగంట పాటు నేను ఏమి చేయకుండా ఆగాను. బాల షార్ట్ మరియు ట్యాంక్ టాప్ బనియన్ వేసుకుని వంటగదిలో పని చేసుకుంటుంది. ఒక అరగంట తర్వాత వంటగదిలో ఉన్న డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్దాం పద అని శ్యామ్ తో చెప్పి ఇద్దరం అక్కడకు వెళ్లిన తర్వాత నేను బాల దగ్గరకు వెళ్లి చప్పుడు చేయకుండా బాల షార్ట్ పట్టుకొని పూర్తిగా కాళ్ళ పాదాల వరకు లాగేసాను. వెంటనే బాల తన రెండు కాళ్లను షార్ట్ లో నుంచి బయటకు తప్పించి నిల్చుంది. అలాగే ఆమెను నడుం దగ్గర

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *