ఒక ఫామిలీ కథ 40

By | April 9, 2021
telugu sex stories ఒక ఫామిలీ కథ 40 అప్పటికె చాలా సమయం గడిచింది. సరే  ఈపాటికి వాణి మేడం వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అని శేషు మరియు యశ్వంత్ పొదలు దాటుకుని ఇవతలకి వచ్చారు. ఒక్కసారిగా అవతలి గోడ పక్కగా తల్లి వాణి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళడం చూసారు ఇద్దరు స్నేహితులు. గోడకి ఇరువైపులా నుండి వెళ్లారు. గోడకి అవతల అటెండర్ కిట్టు గాడు వాణి మేడం చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకొని బెదిరుస్తున్నాడు. ఒక్క క్షణం ఆగి అసలు కిట్టు ఏమంటున్నాడు అని ఆగి విన్నాడు యశ్వంత్. ఏమిటి వాణి, ఎన్నిసార్లు వచ్చినా, పలకరించిన, సైగలు చేసిన అస్సలు పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతావు. నువ్వు నీ మొగుడు చేసే లంగా శకలు నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నారా. వాడు PET హరి కి ఎంత సేపు ఆ స్వీపర్ సులోచన, ఆయామ్మ్ రంగి, బోండా కొట్టు చిట్టి...వీళ్ళు కావాలి. నీకు ఎంతసేపు లీవ్ కావాలన్న, పెర్మిషన్ కావాలన్న, కొంచెం

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *