మొండి 23 గమనం

By | March 23, 2020
telugu stories kathalu novels మొండి 23 గమనం మామూలుగా వెళ్లే టైం కన్నా ఒక గంట ముందే ఆఫీసుకి వెళ్ళాడు వీరు. ఆఫీసులోకి ఇంకా ఎవరూ రాలేదు. కార్డు స్వయిప్ చేసి లోపలి వెళ్లి కూర్చున్నాడు. తాను చెయ్యాల్సిన పనులు , కలవాల్సిన మనుషులు , నేర్చుకోవాల్సినవి అన్నీ నెమరు వేసుకుంటున్నాడు. కాసేపటి తరువాత అతనికి కాల్ వచ్చింది బాస్ రూమ్ నుండి. వచ్చిందే తడవుగా వీరు బాస్ రూమ్ కి వెళ్ళాడు. అక్కడ ప్రొఫెసర్ దేబేంద్ర బాస్ కూర్చుని ఉన్నారు. " కం వీరు. " అనే పిలుపుతో లోపలి వచ్చి కూర్చున్నాడు. వెళ్లేందుకు పిలిచారా అని గెస్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. " హోప్ యు ఆర్ ఆల్ట్రయిట్ నౌ " అన్న ప్రశ్నకి , అవును అన్నట్టుగా తల ఊపి ఊరుకున్నాడు వీరు. "వీరు ఇప్పుడు నీ వయసు ఎంత?" ఇలాంటి ప్రశ్న అడిగారు ఏంటి అని ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు. " 23 సార్ " అని సమాధానము ఇచ్చాడు. " బి .టెక్ పూర్తవ్వడానికి ఇంకా ఎన్ని నెలలు ఉంది ?" " ఇంకో మూడు నెలలు సార్ " " సరే. ఆ తరువాత ఏంటి నీ ప్లాన్స్ ?" ఊహించని ఆ ప్రశ్నకు ఎలాంటి సమాధానము చెప్పాలని ఆలోచిస్తున్నాడు. నిజానికి రవి సార్ హత్య తరువాత ఆఫీసుకి రెగ్యులర్ గా రావడం మానేసాడు. కొంపతీసి తనను మందలించడానికి పిలిచారేమో అని అనుకున్నాడు. " ఏముంది సార్! ఏదైనా చాలెంజింగ్ గా ఉండాలి . అంతే " " చాలెంజింగ్ అంటే " " ఇప్పుడు ఉన్నట్టే " బాస్ ప్రొఫెసర్ ఇద్దరూ ఒకళ్ళను ఒకళ్ళు చూసుకుని నవ్వు ఆపుకున్నారు. " కాదు వీరు. నిజంగా నువ్వు మా దగ్గర పని చెయ్యగలవ్

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *