ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీ 46

By | April 29, 2021
telugu sex stories ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీ 46
మున్నా తన గదిలోకి వెళ్లాక వసంత ఆలోచిస్తుంది
 
ఇంకా ఆలోచించి నెమ్మదిగా మాటలు కలపడం మొదలు పెట్టింది
 
వసంత:- అత్తయ్య రసం పోపు పెట్టరా?
 
అనసూయ:- ఏ ఎందుకే? ఇంకా ఎదైన పని చెప్తావా?
 
వసంత:- ఎలా కాదు అత్తయ్య మీరు పని చేస్తుంటే నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది అందుకే
 
అనసూయ:- నీకు ఎం ఇబ్బంది?
 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *