ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీ 43

By | April 2, 2021
telugu sex stories ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీ 43 మున్నా ఆలోచించడం చూసి మానస:- ఎంటి మున్నా ఎం ఆలోచిస్తున్నావు? మున్నా:- హే ఎం లేదు వసంత:- తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ నీ విడిచి వచ్చాడు కావచ్చు సిటీ లో తను ఎలా ఉందో అని ఆలోచిస్తున్నాడు మానస:- అవునా మున్నా నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా? మున్నా:- మీరు మరీను వసంత ఎదో సరదాకి అంటే మీరు నిజం గా అనుకున్నారు మానస:- నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదా? మున్నా:- లేదు మానస:- నేను అసలు నమ్మను నీ అందానికి లేరు అంటే నేను నమ్మను మున్నా:- నిజం అంది వసంత:- మానస అసలు నమ్మకు నా అనుమానం 4 లేదా 5 మంది ఉండచ్చు మున్నా:- వసంత గారు .... ఇంతలో వసంత భర్త వస్తే వసంత వెళ్ళిపోయింది మానస:- తను వెళ్ళింది ఇప్పుడు నిజం చెప్పండి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *